آکادمی شریف رایان

تلفن: ۶۶۱۶۶۳۴۰-021

 

ایمیل: academy@sharifrayan.com

ویژگی تصویر

پویا مصدق

  /  پویا مصدق

پویا مصدق

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف

عضویت کاربر

بازنشانی کلمه عبور