آکادمی شریف رایان

تلفن: ۶۶۱۶۶۳۴۰-021

 

ایمیل: academy@sharifrayan.com

ویژگی تصویر

سید مسعود صدرنژاد

  /  سید مسعود صدرنژاد

سید مسعود صدرنژاد

کارشناسی  مهندسی نرم افزار- دانشگاه صنعتی شریف

عضویت کاربر

بازنشانی کلمه عبور