آکادمی شریف رایان

تلفن: ۶۶۱۶۶۳۴۰-021

 

ایمیل: academy@sharifrayan.com

ارائه گواهی نامه تخصصی دانشگاه شریف

پس از شرکت در دوره های شریف رایان و با کسب حد نصاب نمره هر دوره، گواهی نامه رسمی دانشگاه صنعتی شریف را برای آن دوره دریافت خواهید نمود.

       

مدرک تخصصی دانشگاه شریف

       

عضویت کاربر

بازنشانی کلمه عبور